Logo Dom Kultury Gminy Człopa
Dom Kultury w Człopie

Chór "Cantores"

Chór tworzy grupa ludzi w średnim wieku. Średnio uczestniczy w nim ok. 37 osób. Chórzyści ćwiczą w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia. Chórem dyryguje Pani Helena Kłosińska. Prezesem od 2000 roku jest Pani Maria Sroczyńska.

Od  roku 2001 chór przystąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile. Wspólnie z DK organizują co roczny koncert kolęd i pastorałek  w Człopie. W ramach projektu wymiany Polsko-Niemieckiej uczestniczą w tym projekcie.