Logo Dom Kultury Gminy Człopa
Dom Kultury w Człopie

"CYFROmania- odnajdź siebie w cyfrowym świecie"

Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Dom Kultury zaplanował utworzenie sali studyjno-wasztatowej, która będzie miejscem nie tylko rozwoju kompetencji cyfrowych, ale również miejscem do rozwoju pasji mieszkańców. Zajęcia przeprowadzane na tej sali  będą rozwijać w uczestnikach warsztatów wszelkie umiejętności od tych technicznych, po artystyczne, jednakże dadzą także możliwość skupienia się nad jedną konkretną przestrzenią świata cyfrowego, w ramach następujących dziedzin: -studia filmowego- zawierać będzie profesjonalne urządzenie rejestrujące wysokiej jakości obraz, a techn. greenscreen pozwoli stworzyć zaawansowane studio filmowe, -studia reporterskiego- za pomocą urządzeń stabilizujących kamerę i nagrywających, również zdalnie, będzie można przeprowadzać wywiady, rozmowy itp., -studia lektorsko-podcastowego- za pomocą mikrofonu pojemnościowego, odsłuchów, kabiny oraz miksera będzie można tworzyć podcasty, audycje, a także nagrywać lektory do filmów, -studia grafiki i animacji- przeprowadzane będą to zajęcia z rysunku cyfrowego, a także poruszanie tych rysunków w formie animacji -studio projekcyjne- będą prowadzone tu lekcje wyjaśniające działanie danych urządzeń, czy pokazująca wybrane procesy produkcyjne i postprodukcyjne. Prezentowane będą także prace uczestników. Przeprowadzane zajęcia będą miały także wartości integracyjne. Ta ważna wartość społ. będzie na pewno pielęgnowana i rozwijana w studiu projekcji i postprodukcji w której będą przeprowadzane warsztaty dla większej gr. uczest., ale także będą oglądane materiały przez nich wykonane. W zakresie samodzielnego inicjowania i nawiązywania współpracy planuje się działania wspólnie z filiami DK tj. Biblioteką oraz świetlicami wiejskimi. Ponadto mieszkańcy będą mieli możliwość realizacji  własnych pomysłów i dzielenia się ich efektami z całą społecznością. Dodatatkowo dzięki mobilnej grze miejskej możliwe będzie tworzenie scenariuszy zabaw, które oparte będą o wartości tj, tradycja, kultura czy historia i pozwolą na integrowanie się różnych grup wiekowych.

CYFROmania-plakat