Logo Dom Kultury Gminy Człopa
Dom Kultury w Człopie

Klub Seniora

Jest to grupa osób starszych , która czuje potrzebę promowania naszej lokalnej kultury nie tylko na terenie naszej gminy, ale również i poza jej granicami. Już od paru lat Seniorzy towarzyszą nam podczas ważnych wydarzeń kulturalnych np. WOŚP, Dożynki Gminne, wymianie polsko-niemieckiej Człopa - Neuenkirchen, organizują spotkania seniorów.

Członkowie  spotykają się w  DK w każdy czwartek. W skład zespołu wchodzi 18 osób, ćwiczą pod kierunkiem Pana Leonarda Bobrowskiego. W roku 2016 uczestniczyli po raz kolejny w Pikniku Seniorów w Ługach zostali wyróżnieni „Złotym Mikrofonem”.