Logo Dom Kultury Gminy Człopa
Dom Kultury w Człopie

Komunikat w sprawie wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Człopa.

Dyrektor Domu Kultury w Człopie informuje, że od 16 czerwca 2021 roku można ponownie wynajmować pomieszczenia zlokalizowane w świetlicach wiejskich na terenie gminy Człopa.

Podczas wynajmu Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w tym stosownych rozporządzeń.

Po zakończeniu trwania umowy Najemca oddaje lokal posprzątany i zdezynfekowany środkami dezynfekującymi o działaniu antywirusowym i bakteriobójczym (nie wymaga się wykonania dezynfekcji przez wyspecjalizowaną firmę).

                                                                                                                                                                                                                              I. Wytyczne dla organizatorów imprezy:

Dostosowanie liczby zaproszonych gości do wytycznych (limitów) związanych z dopuszczalną liczbą osób w trakcie imprezy.
Poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
Poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.

Organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.