Logo Dom Kultury Gminy Człopa
Dom Kultury w Człopie

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury- projekt pn.,,CYFROmania- odnajdź siebie w cyfrowym świecie

Bardzo się cieszymy, że udało się nam pozyskać środki na realizację projektu ,,CYFROmania -odnajdź siebie w cyfrowym świecie”. Grant zdobyliśmy z programu, którego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w odpowiednie kompetencje cyfrowe oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności w formie cyfrowej i online, szczególnie ważnej w obliczu trwającej pandemii COVID 19. Są to więc środki na szkolenia i inwestycje, dzięki którym staniemy się nowocześniejszym ośrodkiem o ofercie bardziej dostosowanej technologicznie do zmieniających się warunków działania i wymagań naszych mieszkańców.

Dom Kultury w Człopie zaplanował utworzenie sali studyjno-warsztatowej, które będzie miejscem nie tylko rozwoju kompetencji cyfrowych. Zajęcia przeprowadzane na tej sali będą rozwijać w uczestnikach warsztatów wszelkie umiejętności od tych technicznych, po artystyczne, które dadzą  możliwość skupienia się nad jedną konkretną przestrzenią świata cyfrowego, w ramach następujących dziedzin:

-studia filmowego zawierać będzie profesjonalne urządzenie rejestrujące wysokiej jakości obraz, a techn. greenscreen pozwoli stworzyć zaawansowane studio filmowe,

-studia reporterskiego- za pomocą urządzeń stabilizujących kamerę i nagrywających, również zdalnie, będzie można przeprowadzać wywiady, rozmowy itp.,

-studia lektorsko-podcastowego za pomocą mikrofonu pojemnościowego, odsłuchów, kabiny oraz miksera będzie można tworzyć podcasty, audycje, a także nagrywać lektory do filmów,

-studia grafiki i animacji przeprowadzane będą to zajęcia z rysunku cyfrowego, a także poruszanie tych rysunków w formie animacji,

-studio projekcyjne będą prowadzone tu lekcje wyjaśniające działanie danych urządzeń, czy pokazująca wybrane procesy produkcyjne i postprodukcyjne. Prezentowane będą także prace uczestników.

Przeprowadzane zajęcia będą miały także wartości integracyjne. Ta ważna wartość społeczna będzie na pewno pielęgnowana i rozwijana w studiu projekcji i postprodukcji w której będą przeprowadzane warsztaty dla większej grupy uczestników., ale także będą oglądane materiały przez nich wykonane. W zakresie samodzielnego inicjowania i nawiązywania współpracy planuje się działania wspólnie z filiami DK tj.Biblioteką, Seniorami, osobami z niepełnosprawnością oraz świetlicami wiejskimi.

Dodatkowo dzięki mobilnej grze miejskiej możliwe będzie tworzenie scenariuszy zabaw, które oparte będą o wartości tj, tradycja, kultura czy historia i pozwolą na integrowanie się różnych grup wiekowych.

Dla pracowników przede wszystkim będą to szkolenia z zakresu komunikacji, narzędzi internetowych oraz budowania oferty kulturalnej.

W związku z powyższym Dom Kultury planuje zakupić m.in. laptopy, tablety, sprzęt do oświetlenia i nagłośnienia, kamery, aparaty, licencje oprogramowania graficznego i do tworzenia gier miejski, sprzęt do nagrywania audio oraz niezbędne akcesoria tj. statywy, klatki na kamery, obiektywy, tła białe, greenscreen, słuchawki i głośniki.

Zadnie zostało dofinansowane w 100 % w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Wysokość dofinansowania: 163 000,00zł

loga