Logo Dom Kultury Gminy Człopa
Dom Kultury w Człopie

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Człopie.

,,Dofinansowanie dla bibliotek na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków/ lub audiobooków i / lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Miejska Biblioteka w Człopie otrzymała na zakup nowości kwotę 6461,00 zł., którą ,, Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury , Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

logo dotacja